Soru:

3. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan'ı durdurmak için sefere çıkan Romanos Diogenes, Sivas'a ulaştığın- da beklemediği

3.
Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan'ı durdurmak
için sefere çıkan Romanos Diogenes, Sivas'a ulaştığın-
da beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Şehirde bulunan
Ermeniler, Türklerden yana tavır sergilediği için imparator
buna çok sinirlenir ve sefer dönüşünde Ermeni mezhebini
kaldıracağına dair yemin eder.
Ermeni Tarihçi Urfalı Mateos'un vakayinamesinde nak-
lettiği bu bilgilere göre:
I. Selçukluların Anadolu hâkimiyeti kesinleşmiştir.
II. Anadolu'da mezhep birliği yoktur.
III. Bizans'ın Anadolu'daki meşruiyeti tehlikededir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
Bt Yalnız
Yalnız III
D) I ve III
E) IL ve HIT
7

3. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan'ı durdurmak için sefere çıkan Romanos Diogenes, Sivas'a ulaştığın- da beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Şehirde bulunan Ermeniler, Türklerden yana tavır sergilediği için imparator buna çok sinirlenir ve sefer dönüşünde Ermeni mezhebini kaldıracağına dair yemin eder. Ermeni Tarihçi Urfalı Mateos'un vakayinamesinde nak- lettiği bu bilgilere göre: I. Selçukluların Anadolu hâkimiyeti kesinleşmiştir. II. Anadolu'da mezhep birliği yoktur. III. Bizans'ın Anadolu'daki meşruiyeti tehlikededir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız Bt Yalnız Yalnız III D) I ve III E) IL ve HIT 7

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster