Soru:

2. Osmanlı Devleti, ekonomik, siyasi ve askerî alandaki örgütlenmesinde kendisinden önceki Türk-İslam dev- letlerini örnek almış

2. Osmanlı Devleti, ekonomik, siyasi ve askerî alandaki
örgütlenmesinde kendisinden önceki Türk-İslam dev-
letlerini örnek almıştır.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi buna kanıt gös-
terilemez?
A) Ulkenin yönetim birimlerine ayrılması
B) Kapıkulu sisteminin oluşturulması
C) Gayrimüslimlerden haraç ve cizyenin alınması
D) Yönetimde Divan'ın etkin hale gelmesi
E) Mülk padişahındır." ilkesinin benimsenmesi

2. Osmanlı Devleti, ekonomik, siyasi ve askerî alandaki örgütlenmesinde kendisinden önceki Türk-İslam dev- letlerini örnek almıştır. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi buna kanıt gös- terilemez? A) Ulkenin yönetim birimlerine ayrılması B) Kapıkulu sisteminin oluşturulması C) Gayrimüslimlerden haraç ve cizyenin alınması D) Yönetimde Divan'ın etkin hale gelmesi E) Mülk padişahındır." ilkesinin benimsenmesi

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster