Soru:

2. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün 1258'de Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi Devleti'ne son vermesinden sonra Abbasi ailesinden

2. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün 1258'de Bağdat şehrini
işgal ederek Abbasi Devleti'ne son vermesinden sonra
Abbasi ailesinden el-Müstansır, Memlük Sultanı Baybars
tarafından Kahire'de halife ilan edilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Memlüklular ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine
ulaşılamaz?
A) Merkezi gücü pekiştirdiklerine
BY Hilafetin koruyucusu olduklarına
C) İslam dünyası üzerinde nüfuz etmeye çalıştıklarına
DJ Hükümdarlık ve halifeliği tek kişide birleştirdiklerine
2213VOV
EY Bölgedeki egemenliklerini güçlendirdiklerine
Vu
.
an
1. Dada

2. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün 1258'de Bağdat şehrini işgal ederek Abbasi Devleti'ne son vermesinden sonra Abbasi ailesinden el-Müstansır, Memlük Sultanı Baybars tarafından Kahire'de halife ilan edilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Memlüklular ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Merkezi gücü pekiştirdiklerine BY Hilafetin koruyucusu olduklarına C) İslam dünyası üzerinde nüfuz etmeye çalıştıklarına DJ Hükümdarlık ve halifeliği tek kişide birleştirdiklerine 2213VOV EY Bölgedeki egemenliklerini güçlendirdiklerine Vu . an 1. Dada

Türk - İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster