Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları Soruları

D) Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak
ancak Avusturya tarafından yönetilecektir.
E) Osmanlı Devleti, Ermenilerin bulunduğu yerlerde
islahat yapacaktır.
13. 1878 Berlin Kongresi'nden sonra Bulgaristan, Make-
donya Sorunu'nu uluslararası bir soru

Tarih

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları Soru Çözümü

D) Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak ancak Avusturya tarafından yönetilecektir. E) Osmanlı Devleti, Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahat yapacaktır. 13. 1878 Berlin Kongresi'nden sonra Bulgaristan, Make- donya Sorunu'nu uluslararası bir sorun hâline getir- meye çalışmıştır. Avrupalı devletler de bu sorunu, Şark Meselesi'nin bir parçası olarak görmüştür. Sınırların tam çizilememesine rağmen Makedonya coğrafya- sında çeşitli din, dil ve ırklar bir arada yaşamıştır. Bu nedenle Makedonya, XIX. yüzyılın ilk yıllarından itiba- ren milliyetçilik akımının etkisiyle pek çok sosyo-eko- nomik sıkıntıya sahne olmuştur. Makedonya için özel- likle 1878-1910 yılları arasında Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya siyasi propaganda yürüterek silahlı çatışmalara girmiştir. Buna göre Makedonya Sorunu'nun yaşanmasında; 1. Osmanlı Devleti'nin islahatçı uygulamaları, II. Makedonya'daki toplumsal yapının özellikleri, III. Hem Avrupa hem de Balkan devletlerinin ilgi odağı olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu- lamaz? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. E) I, II ve III. D) I ve II. MEB 2020-2021 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlügo II. Osmanlı ruma are III. Fransa' Rusya yargılarından A) Yalnız I. C 15. XIX. yüz rağı olm Kölemer tek hâk resinde Paşa, diği H hac kazan Ali Pa Sulta ve M yard Bur der A 190 B

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE