Soru:

inde kü cakorlik ve defterdarlık gibi ma 716 amları ir li 5 7. Erkan Öğretmen öğrencilerine; Osmanlıların uzun süre yaşa- maları

inde kü
cakorlik ve defterdarlık gibi ma
716
amları
ir
li
5
7.
Erkan Öğretmen öğrencilerine; Osmanlıların uzun süre yaşa-
malarının sırrının merkez teşkilatında ülke otoritesini güç- perin
lendirici düzenlemeler yapmalarına bağlı olduğunu anlatıp bine
bununla ilgili örnekler vermiştir.
Buna göre, Erkan Öğretmen'in öğrencilerine aşağıdaki
örneklerden hangisini vermesi beklenemez?
ta) Şehzadelerin sarayda kafes usulüne göre yetiştirilmesini
k topr:
B) Devşirme kökenli devlet adamlarının önemli mevkilere
getirilmesini +
C) Divan-ı Hümayunda alınan kararların padişahın onayın-
dan geçmesini +
D) Fatih
Sultan Mehmet'in Kanunname-i Ali Osman adında
yasa çıkarmasını
E) Timar toprağı verilen kişilere toprağın mülkiyetinin veril-
memesini
eceye
it olma
evlerin
i kat
BY

inde kü cakorlik ve defterdarlık gibi ma 716 amları ir li 5 7. Erkan Öğretmen öğrencilerine; Osmanlıların uzun süre yaşa- malarının sırrının merkez teşkilatında ülke otoritesini güç- perin lendirici düzenlemeler yapmalarına bağlı olduğunu anlatıp bine bununla ilgili örnekler vermiştir. Buna göre, Erkan Öğretmen'in öğrencilerine aşağıdaki örneklerden hangisini vermesi beklenemez? ta) Şehzadelerin sarayda kafes usulüne göre yetiştirilmesini k topr: B) Devşirme kökenli devlet adamlarının önemli mevkilere getirilmesini + C) Divan-ı Hümayunda alınan kararların padişahın onayın- dan geçmesini + D) Fatih Sultan Mehmet'in Kanunname-i Ali Osman adında yasa çıkarmasını E) Timar toprağı verilen kişilere toprağın mülkiyetinin veril- memesini eceye it olma evlerin i kat BY

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster