Soru:

II. Balkan savaşının sonunda, Bulgaristan ile diğer Balkan devletlerinin arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir

II. Balkan savaşının sonunda, Bulgaristan ile diğer Balkan devletlerinin arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden
hangisidir?
Lütfen birini seçin:
A.Londra
B.Bükreş
C.İstanbul
D.Atina
E.Uşi
Sonraki sa

II. Balkan savaşının sonunda, Bulgaristan ile diğer Balkan devletlerinin arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: A.Londra B.Bükreş C.İstanbul D.Atina E.Uşi Sonraki sa

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster