Soru:

BİLİMLER TESTİ DENEME - 28 e (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) BİLGİ SARMAL 3. at de an Balkan Savaşları öncesi Dışi

BİLİMLER TESTİ
DENEME - 28
e (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
BİLGİ SARMAL
3.
at
de
an
Balkan Savaşları öncesi Dışişleri Bakanı Mustafa Asım
Bey. Mebuslar Meclisi'nde, "Balkanlardan vicdanım kadar
eminim." demişti. Bu iyimserlik içinde birkaç gün sonra
ordudan 65 bin asker terhis edilmişti.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşan-
ması Osmanlı devlet adamlarının ileri görüşlü ve ger-
çekçi bir bakış açısına sahip olmadığının göstergesi-
dir?
A) 1878 tarihli Berlin Antlaşması'nın imzalanması
mi-
B Bosna-Hersek'in Osmanlı egemenliğinden çıkması
dir.
C) 31 Mart Vakası'nın yaşanması
D Londra Antlaşması ile Midye-Enez hattının çizilmesi
E) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi

BİLİMLER TESTİ DENEME - 28 e (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) BİLGİ SARMAL 3. at de an Balkan Savaşları öncesi Dışişleri Bakanı Mustafa Asım Bey. Mebuslar Meclisi'nde, "Balkanlardan vicdanım kadar eminim." demişti. Bu iyimserlik içinde birkaç gün sonra ordudan 65 bin asker terhis edilmişti. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşan- ması Osmanlı devlet adamlarının ileri görüşlü ve ger- çekçi bir bakış açısına sahip olmadığının göstergesi- dir? A) 1878 tarihli Berlin Antlaşması'nın imzalanması mi- B Bosna-Hersek'in Osmanlı egemenliğinden çıkması dir. C) 31 Mart Vakası'nın yaşanması D Londra Antlaşması ile Midye-Enez hattının çizilmesi E) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster