Soru:

arında Osmanlı Devleti - 11 1. Osno 1911 yılında Trablusgarp Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti vatansever Türk subaylarını (Must

arında Osmanlı Devleti - 11
1.
Osno
1911 yılında Trablusgarp Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti
vatansever Türk subaylarını (Mustafa Kemal, Enver Paşa
vb.) kimliklerini gizleyerek bölgeye göndermiştir. Bu subay-
lar da bölge halkını örgütleyerek, Italyanlara karşı başarılı
savunma savaşları yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir yöntem uygulama-
sinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sor
B
verilmiştir?
A) İngiliz donanmasının Akdeniz'de olması
B) Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'la (kara bağlantısının
olmaması
Osmanlı Devleti'nin ordu gönderse de bölgede başarılı
olamayacağı inancı
D) Büyük devletlerin savaşa müdahale etmesi
E) Balkanlar'da 1.Balkan Savaşı'nın başlamasıyla ordunun
bu bölgeye gönderilmiş olması

arında Osmanlı Devleti - 11 1. Osno 1911 yılında Trablusgarp Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti vatansever Türk subaylarını (Mustafa Kemal, Enver Paşa vb.) kimliklerini gizleyerek bölgeye göndermiştir. Bu subay- lar da bölge halkını örgütleyerek, Italyanlara karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir yöntem uygulama- sinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sor B verilmiştir? A) İngiliz donanmasının Akdeniz'de olması B) Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'la (kara bağlantısının olmaması Osmanlı Devleti'nin ordu gönderse de bölgede başarılı olamayacağı inancı D) Büyük devletlerin savaşa müdahale etmesi E) Balkanlar'da 1.Balkan Savaşı'nın başlamasıyla ordunun bu bölgeye gönderilmiş olması

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster