Soru:

7. İngiltere ve Fransa, gelişen sanayisine kaynak bulmak ama- cıyla ham madde ve pazar arayışına giren İtalya'yı Trablus- garp'a

7. İngiltere ve Fransa, gelişen sanayisine kaynak bulmak ama-
cıyla ham madde ve pazar arayışına giren İtalya'yı Trablus-
garp'a yönlendirmişlerdir.
İngiltere ve Fransa'nın bu tutumlarıyla,
1. İtalya'yı Almanya'dan uzaklaştırma,
II. Akdeniz ticaretini canlandırma,
III. İtalya'yı kendi sömürgelerinden uzak tutma
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savu-
nulabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Ivett
D) I ve III
E) II ve III

7. İngiltere ve Fransa, gelişen sanayisine kaynak bulmak ama- cıyla ham madde ve pazar arayışına giren İtalya'yı Trablus- garp'a yönlendirmişlerdir. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumlarıyla, 1. İtalya'yı Almanya'dan uzaklaştırma, II. Akdeniz ticaretini canlandırma, III. İtalya'yı kendi sömürgelerinden uzak tutma hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savu- nulabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Ivett D) I ve III E) II ve III

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster