Soru:

7. Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç

7.
Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya
büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla
vence altına alındı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır.
B) Palkanlarda Türk varlığı sona ermiştir.
C) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır.
D) Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır.

7. Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla vence altına alındı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. B) Palkanlarda Türk varlığı sona ermiştir. C) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. D) Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır.

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster