Soru:

4. Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak verilen aşağıdaki durumlardan hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunula

4.
Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak verilen aşağıdaki
durumlardan hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam
hazırladığı savunulamaz?
II
A) Meşrutiyetin ilan edilmesi Halkın yönetime katılması
B) Dış borçların ödeneme- Duyun-u Umumiye ida-
mesi
resi'nin kurulması
C) Balkan uluslarının ba- Ümmetçilik anlayışının
ğımsızlık kazanması öne çıkması
D) Balkan Savaşlarının çık- İtalya'nın Trablusgarp'ı
işgale başlaması
E) Sömürgecilik rekabetinin Kuzey Afrika toprakları-
artması
nin işgale uğraması
ması

4. Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak verilen aşağıdaki durumlardan hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? II A) Meşrutiyetin ilan edilmesi Halkın yönetime katılması B) Dış borçların ödeneme- Duyun-u Umumiye ida- mesi resi'nin kurulması C) Balkan uluslarının ba- Ümmetçilik anlayışının ğımsızlık kazanması öne çıkması D) Balkan Savaşlarının çık- İtalya'nın Trablusgarp'ı işgale başlaması E) Sömürgecilik rekabetinin Kuzey Afrika toprakları- artması nin işgale uğraması ması

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster