Soru:

3 150 141 B KİTAPÇIĞI SOSYAL BİLİMLER TEST Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10). Felsefe Grubu (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak

3
150
141
B KİTAPÇIĞI
SOSYAL BİLİMLER TEST
Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10). Felsefe Grubu (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgis
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe Grubu (
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. 9 Haziran 1908'de Reval Limanı'nda İngiltere Kralı ile
Rus Çarı bir araya gelerek Osmanlı Devleti topraklarının
yeniden paylaşılması, Rumeli'nin parçalanması,
Makedonya'nın özerkleştirilmesi yönünde kararlar
almıştır. Bu durumdan haberdar olan İttihat ve
Terakki Partisi taraftarları Reval Görüşmeleri'ne
tepki olarak Makedonya'da Osmanlı yönetimine karşı
isyan çıkartmış,bu gelişmelerin neticesinde Osmanlı
Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
Bu bilgilerden,
1. Meşrutiyetin ilanının Balkanlardaki toprak
kayıplarını engellediği.
II. Osmanlı toprak bütünlüğünün tehdit altında
olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nde dış politikadaki gelişmelerin
rejim değişikliğine neden olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
3. Uygurları
kendilerid
arabaları
çok güver
kendi idar
yoktu. Ata
fevkalade
devam ett
kıyılarında
koyun ve
Yalnızca
aşağıda!
A) Orta
B) Asker
C) Yazdi
D) Bölge
E) Türk
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
E) I ve III
D) N ve III
©
2. Karadeniz bölgesinde Pontus Rum çetelerinin Türk
ve Müslüman halka saldırılarının artması nedeniyle
yaşanan çatışmalardan Türkleri sorumly tutan
İngiltere, bölgede huzur ve güvenlik sağlanmadığı
blovi isgal edeceğini İstanbul Hokomotiin
4. Selçuklul
Halifesi
onları de
baskısı a

3 150 141 B KİTAPÇIĞI SOSYAL BİLİMLER TEST Bu testte Tarih (1-5), Coğrafya (6-10). Felsefe Grubu (11-15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgis yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe Grubu ( Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 9 Haziran 1908'de Reval Limanı'nda İngiltere Kralı ile Rus Çarı bir araya gelerek Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılması, Rumeli'nin parçalanması, Makedonya'nın özerkleştirilmesi yönünde kararlar almıştır. Bu durumdan haberdar olan İttihat ve Terakki Partisi taraftarları Reval Görüşmeleri'ne tepki olarak Makedonya'da Osmanlı yönetimine karşı isyan çıkartmış,bu gelişmelerin neticesinde Osmanlı Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bu bilgilerden, 1. Meşrutiyetin ilanının Balkanlardaki toprak kayıplarını engellediği. II. Osmanlı toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu, III. Osmanlı Devleti'nde dış politikadaki gelişmelerin rejim değişikliğine neden olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 3. Uygurları kendilerid arabaları çok güver kendi idar yoktu. Ata fevkalade devam ett kıyılarında koyun ve Yalnızca aşağıda! A) Orta B) Asker C) Yazdi D) Bölge E) Türk A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) I ve III D) N ve III © 2. Karadeniz bölgesinde Pontus Rum çetelerinin Türk ve Müslüman halka saldırılarının artması nedeniyle yaşanan çatışmalardan Türkleri sorumly tutan İngiltere, bölgede huzur ve güvenlik sağlanmadığı blovi isgal edeceğini İstanbul Hokomotiin 4. Selçuklul Halifesi onları de baskısı a