Soru:

2. Balkan Savaşı'nın birinci ve ikinci dönemleri bir bütün olarak ele alındığında Osmanlı Devle- ti'nin bu savaşla Balkanlardaki

2.
Balkan Savaşı'nın birinci ve ikinci dönemleri bir bütün olarak ele alındığında Osmanlı Devle-
ti'nin bu savaşla Balkanlardaki siyasi varlığının ortadan kalktığı sonucuna ulaşılabilir. Bu sa-
vaş, Osmanlı Devleti'nin iç politikasındaki dengeleri de değiştirmiştir. Bab-ı Ali Baskını ile İttihat
ve Terakki yönetimi kurulmuş Balkanlardan Anadolu'ya binlerce göçmen gelmiştir.
Verilen bilgideki altı çizili cümle aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin önemini yitirdi-
ğini gösterir?
A) Türkçülük
B) Osmanlıcılık
C) Islamcılık
D) Batıcılık

2. Balkan Savaşı'nın birinci ve ikinci dönemleri bir bütün olarak ele alındığında Osmanlı Devle- ti'nin bu savaşla Balkanlardaki siyasi varlığının ortadan kalktığı sonucuna ulaşılabilir. Bu sa- vaş, Osmanlı Devleti'nin iç politikasındaki dengeleri de değiştirmiştir. Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki yönetimi kurulmuş Balkanlardan Anadolu'ya binlerce göçmen gelmiştir. Verilen bilgideki altı çizili cümle aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin önemini yitirdi- ğini gösterir? A) Türkçülük B) Osmanlıcılık C) Islamcılık D) Batıcılık

Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster