Soru:

VAF / TYT - 2 / Sosyal Bilimler Testi 5 3. Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimo- sinin özel bir sinif halinde mev

VAF / TYT - 2 / Sosyal Bilimler Testi
5
3.
Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimo-
sinin özel bir sinif halinde mevcudiyetini muhafazaya
hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini
emirlere uygun harakette bulunmuş olamazlar. Bizde
ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin emirlerini
eşit olarak öğrenmeye mecburuz" demiştir.
Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda:
1. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
II. Kıyafet Kanununun kabul edilmesi
Ill. Unvanların Yasaklanmasına Dair Kanunun
kabul edilmesi
inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir?
A) Yalniz !
B) Yalniz !
C) Yalniz il
D) I ve III E) I, II ve II
1929 yılında başlayan Dunya
sürede Türkiye ekonomisin
nan ekonomik sorunlar iki
Halk Fariasi na karşı tepkile
Bunun üzerine Mustafa K
Serbest Cumhuriy
arkadaşı Fethi Ok
Il ekonomik bunalu
para politikasını
kasinin kurulmas
i. Devletçilik ilkesin
önlemlerinden hangiler
Al Yalnız
B
Dilue

VAF / TYT - 2 / Sosyal Bilimler Testi 5 3. Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimo- sinin özel bir sinif halinde mevcudiyetini muhafazaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harakette bulunmuş olamazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin emirlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz" demiştir. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda: 1. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, II. Kıyafet Kanununun kabul edilmesi Ill. Unvanların Yasaklanmasına Dair Kanunun kabul edilmesi inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir? A) Yalniz ! B) Yalniz ! C) Yalniz il D) I ve III E) I, II ve II 1929 yılında başlayan Dunya sürede Türkiye ekonomisin nan ekonomik sorunlar iki Halk Fariasi na karşı tepkile Bunun üzerine Mustafa K Serbest Cumhuriy arkadaşı Fethi Ok Il ekonomik bunalu para politikasını kasinin kurulmas i. Devletçilik ilkesin önlemlerinden hangiler Al Yalnız B Dilue