Soru:

Pal 5. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara verilen haklar arasında gösterilemez?

Pal
5. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen
Türk Medeni Kanunu ile kadınlara verilen haklar
arasında gösterilemez?
A) Belediye seçimlerine katılma hakkının tanınması
B) Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi
C) Meslek seçme hürriyetinin verilmesi
D) Boşanma durumunda haklarının güvence altına
alınması
E) Miras paylaşımında erkeklerle eşit paya sahip olması
1

Pal 5. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara verilen haklar arasında gösterilemez? A) Belediye seçimlerine katılma hakkının tanınması B) Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi C) Meslek seçme hürriyetinin verilmesi D) Boşanma durumunda haklarının güvence altına alınması E) Miras paylaşımında erkeklerle eşit paya sahip olması 1