Soru:

OSYM Türk kadininin 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık ve 1934'te milletvekili seçimlerine katılma hakkı kazanması; 1. Cumhuriy

OSYM
Türk kadininin 1930'da belediye, 1933'te
muhtarlık ve 1934'te milletvekili seçimlerine
katılma hakkı kazanması;
1. Cumhuriyetçilik,
II. Devletçilik,
II. inkılapçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

OSYM Türk kadininin 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık ve 1934'te milletvekili seçimlerine katılma hakkı kazanması; 1. Cumhuriyetçilik, II. Devletçilik, II. inkılapçılık ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir? A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster