Soru:

75 ÇAP / TYT vi Aşağıda duklan A cilerin ka 1915 vine 1920 1921 wurde. asili i was to Buna g gorgung 1922 1928 aşağıda yoktur? A

75
ÇAP / TYT
vi
Aşağıda
duklan A
cilerin ka
1915
vine
1920
1921
wurde. asili
i was to
Buna g
gorgung
1922
1928
aşağıda
yoktur?
AJ Klima
8) Nüfu
C) Jeon
D) Ener
5) Biyo
Katatura
1934
Mustafa Kemal'in yıllara göre değişen Imzalarına
bakıldığında;
1. Soyadı Kanunu,
II. Medeni Kanun, X
III. Harf İnkılabi
Inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız in
C) I ye 1
D) I ve III
E) Il ve III
CAP
7. Kuzey
daha sıc
Bu dur
hangisi
A) Kuz
re'de
B) Kuze
nünd
sindo
Sy kuze
rin,
daha
D) Kuz

75 ÇAP / TYT vi Aşağıda duklan A cilerin ka 1915 vine 1920 1921 wurde. asili i was to Buna g gorgung 1922 1928 aşağıda yoktur? AJ Klima 8) Nüfu C) Jeon D) Ener 5) Biyo Katatura 1934 Mustafa Kemal'in yıllara göre değişen Imzalarına bakıldığında; 1. Soyadı Kanunu, II. Medeni Kanun, X III. Harf İnkılabi Inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız in C) I ye 1 D) I ve III E) Il ve III CAP 7. Kuzey daha sıc Bu dur hangisi A) Kuz re'de B) Kuze nünd sindo Sy kuze rin, daha D) Kuz

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster