Soru:

5. Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretimin ve resmi nikâhın zorunlu hâle getirilmesi, kadınlara mirastan eşit pay ayrılması gibi nede

5. Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretimin ve resmi nikâhın
zorunlu hâle getirilmesi, kadınlara mirastan eşit pay
ayrılması gibi nedenlerle insanların devlette olan işleri
yoğunluk kazanmıştır. Ancak insanları birbirinden ayıran
bir sistemin olmaması, askerlik, mahkeme, tapu, miras,
eğitim gibi resmi işlerde karışıklığa neden oluyordu.
Bu karışıklığı gidermek için aşağıdaki inkılaplardan
hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
B) Yeni Türk harflerinin benimsenmesi
C) Soyadi Kanunu'nun yapılması
D) Uluslararası ölçülerin benimsenmesi
E) Kilik kıyafet düzenlemesinin yapılması

5. Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretimin ve resmi nikâhın zorunlu hâle getirilmesi, kadınlara mirastan eşit pay ayrılması gibi nedenlerle insanların devlette olan işleri yoğunluk kazanmıştır. Ancak insanları birbirinden ayıran bir sistemin olmaması, askerlik, mahkeme, tapu, miras, eğitim gibi resmi işlerde karışıklığa neden oluyordu. Bu karışıklığı gidermek için aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi B) Yeni Türk harflerinin benimsenmesi C) Soyadi Kanunu'nun yapılması D) Uluslararası ölçülerin benimsenmesi E) Kilik kıyafet düzenlemesinin yapılması

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster