Soru:

4. 21 Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kime- sinin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya hakkı yoktur. K

4.
21
Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kime-
sinin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya
hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini
emirlere uygun harakette bulunmuş olamazlar. Bizde
ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin emirlerini
eşit olarak öğrenmeye mecburuz demiştir.
Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda;
1. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
II Kiyafet Kanununun kabul edilmesi
VII. Unvanların Yasaklanmasına Dair Kanunun
kabul edilmesi
inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız
11 C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. 21 Atatürk "Müslümanların toplumsal hayatında hiç kime- sinin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harakette bulunmuş olamazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin emirlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz demiştir. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda; 1. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, II Kiyafet Kanununun kabul edilmesi VII. Unvanların Yasaklanmasına Dair Kanunun kabul edilmesi inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster