Soru:

15-I. Şapka Kanunu'nun Kabulü II. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması III. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik IV. Soyadı K

15-I. Şapka Kanunu'nun Kabulü
II. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
III. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
IV. Soyadı Kanunu'nun Kabulü
Yukarıdaki inkılaplardan hangisi ya da hangileri Batılı ülkelerle
ilişkileri kolaylaştırmak ve ülke içindeki karışıklıkları önlemek
için gerçekleştirilmemiştir?
A) Yalnız I
B) III-IV C) Yalnız II
D) I-II
E) II-III

15-I. Şapka Kanunu'nun Kabulü II. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması III. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik IV. Soyadı Kanunu'nun Kabulü Yukarıdaki inkılaplardan hangisi ya da hangileri Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak ve ülke içindeki karışıklıkları önlemek için gerçekleştirilmemiştir? A) Yalnız I B) III-IV C) Yalnız II D) I-II E) II-III

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster