Soru:

Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele'ye destek vermiş

Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM
Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla
Millî Mücadele'ye destek vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya'nın bu
politikasının nedenlerinden biri olduğu
savunulamaz?
A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye'nin
ortak düşmanı olmaları
B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk
bağları y once si
C) Türkiye'ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi
D) Sovyet Rusya'nın uluslararası alandaki yalnızlığı
E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini
önleme isteği
wunan bazı

Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele'ye destek vermiştir. Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya'nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu savunulamaz? A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye'nin ortak düşmanı olmaları B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları y once si C) Türkiye'ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi D) Sovyet Rusya'nın uluslararası alandaki yalnızlığı E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini önleme isteği wunan bazı