Soru:

Maddeler Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yer- Hiyanet-i deki ceza mahkemesi de yargıla

Maddeler
Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yer-
Hiyanet-i deki ceza mahkemesi de yargılama yapma ve karar vermeye yetkilidir.
Vataniye Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, id-
dia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılırlar.
Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun verilen maddelerine göre,
1. Yargı işleyişi hızlandırılmak istenmiştir. V
II. Yeni rejim korunmak istenmiştir.
III
. İsyanların suistimal edilmesi önlenmeye çalışılmıştır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
CHI ve III.
Matematik
O
Il ve III.
Fen

Maddeler Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yer- Hiyanet-i deki ceza mahkemesi de yargılama yapma ve karar vermeye yetkilidir. Vataniye Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, id- dia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılırlar. Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun verilen maddelerine göre, 1. Yargı işleyişi hızlandırılmak istenmiştir. V II. Yeni rejim korunmak istenmiştir. III . İsyanların suistimal edilmesi önlenmeye çalışılmıştır. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II. B) I ve II. CHI ve III. Matematik O Il ve III. Fen

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster