Soru:

esti IC 4. ve ini 1. İhtilal meclisi özelliği taşıması Güçler birliği ilkesini benimsemesi III. Ulusal meclis olması Birinci TBM

esti IC
4.
ve
ini
1. İhtilal meclisi özelliği taşıması
Güçler birliği ilkesini benimsemesi
III. Ulusal meclis olması
Birinci TBMM'nin yukarıdaki özelliklerinden hangil
geniş yetkilere sahip olduğuna kanıt oluşturur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III

esti IC 4. ve ini 1. İhtilal meclisi özelliği taşıması Güçler birliği ilkesini benimsemesi III. Ulusal meclis olması Birinci TBMM'nin yukarıdaki özelliklerinden hangil geniş yetkilere sahip olduğuna kanıt oluşturur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster