Soru:

Deneme Sınavı 06 4. Yunan ordusunun saldırısıyla başlayan I. Inönü Muharebesi'nin kazanılması, İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlaş

Deneme Sınavı 06
4.
Yunan ordusunun saldırısıyla başlayan I. Inönü
Muharebesi'nin kazanılması, İtilaf Devletleri'nin
Sevr Antlaşması'nın yeniden gözden geçirip
uygulanmasını sağlamak için Londra Konfer-
ansı'nı toplamalarına yol açtı. Konferansa
Osmanlı heyeti içinde katılma davetini reddeden
TBMM Hükümeti, İtalya'nın devreye girmesi ile
yapılan doğrudan davet sonrası konferansa
Bekir Sami Bey'in başkanlığındaki bir heyetle
katıldı. Konferans sonuç alınamadan dağıldı.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) TBMM'nin İtilaf Devletleri'nce hukuken tanındığı
B) TBMM'nin kurumsal kimliğinden ödün vermediği
C) Askeri başarının diplomatik başarıya zemin hazırladığı
D) TBMM'nin Misak-ı Milli'den ödün vermediği
E) TBMM'nin Osmanlı Hükümeti'ni yok saydığı

Deneme Sınavı 06 4. Yunan ordusunun saldırısıyla başlayan I. Inönü Muharebesi'nin kazanılması, İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nın yeniden gözden geçirip uygulanmasını sağlamak için Londra Konfer- ansı'nı toplamalarına yol açtı. Konferansa Osmanlı heyeti içinde katılma davetini reddeden TBMM Hükümeti, İtalya'nın devreye girmesi ile yapılan doğrudan davet sonrası konferansa Bekir Sami Bey'in başkanlığındaki bir heyetle katıldı. Konferans sonuç alınamadan dağıldı. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) TBMM'nin İtilaf Devletleri'nce hukuken tanındığı B) TBMM'nin kurumsal kimliğinden ödün vermediği C) Askeri başarının diplomatik başarıya zemin hazırladığı D) TBMM'nin Misak-ı Milli'den ödün vermediği E) TBMM'nin Osmanlı Hükümeti'ni yok saydığı

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster