Soru:

C) Oğuz boylarının devlete karşı isyan etmesi D) Türkmen göçlerinin Anadolu'da yoğunlaşması E) Batınilerin yönetimi hedef alan s

C) Oğuz boylarının devlete karşı isyan etmesi
D) Türkmen göçlerinin Anadolu'da yoğunlaşması
E) Batınilerin yönetimi hedef alan suikastlara
girişmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM tarafından
çıkarılan kanunlardan biri değildir?
A Aiyanetivataniye Kanunu
B) Takririsükûn Kanunu
CY Düzenli Ordu Kurulması Hakkında Kanun
Dy Başkomutanlık Kanunu
E) Saltanatın kaldırılmasına Dair Kanun
Diğer sayfaya geçi

C) Oğuz boylarının devlete karşı isyan etmesi D) Türkmen göçlerinin Anadolu'da yoğunlaşması E) Batınilerin yönetimi hedef alan suikastlara girişmesi 8. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM tarafından çıkarılan kanunlardan biri değildir? A Aiyanetivataniye Kanunu B) Takririsükûn Kanunu CY Düzenli Ordu Kurulması Hakkında Kanun Dy Başkomutanlık Kanunu E) Saltanatın kaldırılmasına Dair Kanun Diğer sayfaya geçi

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster