Soru:

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, hükûmete karşı çeşitli meseleler hakkında hesap sormuştur. Sert çekişmeler bütçe görüşmeler

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, hükûmete karşı çeşitli
meseleler hakkında hesap sormuştur. Sert çekişmeler bütçe
görüşmeleri sırasında hat safhaya çıkmıştır. Parti liberal ve
demokrat bir parti olarak serbest ekonomi politikası izleye-
ceğini her fırsatta vurgulamıştır.
Buna göre partinin ekonomi politikasını belirlemesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
A) Avrupa'da başlayan ekonomik krizin Türkiye'ye yansı-
masi
B) Devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz
kalması
C) Hükûmet bunalımının yönetimindeki istikrarı bozması
D) Çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun sonuç vermemesi
E) Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararların uygulan-
masi

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, hükûmete karşı çeşitli meseleler hakkında hesap sormuştur. Sert çekişmeler bütçe görüşmeleri sırasında hat safhaya çıkmıştır. Parti liberal ve demokrat bir parti olarak serbest ekonomi politikası izleye- ceğini her fırsatta vurgulamıştır. Buna göre partinin ekonomi politikasını belirlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? A) Avrupa'da başlayan ekonomik krizin Türkiye'ye yansı- masi B) Devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması C) Hükûmet bunalımının yönetimindeki istikrarı bozması D) Çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun sonuç vermemesi E) Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararların uygulan- masi

TBMM'nin Açılması ve Ayaklanmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster