Soru:

Yaşlılık Seçimi temizle Resmi Gazete'de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer? O Usulüne uygun ila

Yaşlılık
Seçimi temizle
Resmi Gazete'de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman
yürürlüğe girer?
O Usulüne uygun ilan edilmekle
O Danıştay'ın onayıyla
İlgili makamın onayıyla
Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığında
Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan işlemler için
aşağıdaki yaptırmalardan hangisi uygulanır?

Yaşlılık Seçimi temizle Resmi Gazete'de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer? O Usulüne uygun ilan edilmekle O Danıştay'ın onayıyla İlgili makamın onayıyla Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığında Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan işlemler için aşağıdaki yaptırmalardan hangisi uygulanır?