Soru:

r. a 1 1 1 II. Araç gereç yapımında farklı ham maddelerin kulla- nılması III. Araç gereç yapımında kullanılan tekniklerin gelişt

r.
a
1
1
1
II. Araç gereç yapımında farklı ham maddelerin kulla-
nılması
III. Araç gereç yapımında kullanılan tekniklerin gelişti-
rilmesi
IV. Paranın icat edilmesi
n
a
2
3
1
ir
1
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Tarih Öncesi Dö-
nem'in çağlara ayrılmasında etkili olmuştur?
1
7. ADIM
A) Yalnız
B) Ive It
CLVO V
D) II ve III
E) I, II ve H
6. ADIM
mi
1
u
1
9.
1
Tarihî araştırmalarda kullanılan sözlü kaynaklar: destan-
lar, mitoslar,
efsanelen masallar, halk türküleri ve dilden
dile aktarılan hikâyelerdir.
5. ADIM
Sözlü kaynaklar ile ilgili olarak asağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
tonguç kampüs
4. ADIM
A) Kültür aktarımını sağlary
B)) En güvenilir, net ve nesnel tarihî belgeler grubunu
oluşturur.
C) Zaman içinde farklı formları görülebilir.
D)) Gerekli tenkitleri yapıldıktan sonra kullanılması önem-
lidir.
E) Toplumların kültürel özelliklerini yansıtır.
3. ADIM
10. Anadolu'ya yazı ilk kez MÖ 2 bin yılının başlarında Asur-
lular tarafından Eski Asur üslubundaki civi yazısı şeklin-
de getirilmiştir. Mezopotamya ve Anadolu arasında ti-
1.

r. a 1 1 1 II. Araç gereç yapımında farklı ham maddelerin kulla- nılması III. Araç gereç yapımında kullanılan tekniklerin gelişti- rilmesi IV. Paranın icat edilmesi n a 2 3 1 ir 1 Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Tarih Öncesi Dö- nem'in çağlara ayrılmasında etkili olmuştur? 1 7. ADIM A) Yalnız B) Ive It CLVO V D) II ve III E) I, II ve H 6. ADIM mi 1 u 1 9. 1 Tarihî araştırmalarda kullanılan sözlü kaynaklar: destan- lar, mitoslar, efsanelen masallar, halk türküleri ve dilden dile aktarılan hikâyelerdir. 5. ADIM Sözlü kaynaklar ile ilgili olarak asağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? tonguç kampüs 4. ADIM A) Kültür aktarımını sağlary B)) En güvenilir, net ve nesnel tarihî belgeler grubunu oluşturur. C) Zaman içinde farklı formları görülebilir. D)) Gerekli tenkitleri yapıldıktan sonra kullanılması önem- lidir. E) Toplumların kültürel özelliklerini yansıtır. 3. ADIM 10. Anadolu'ya yazı ilk kez MÖ 2 bin yılının başlarında Asur- lular tarafından Eski Asur üslubundaki civi yazısı şeklin- de getirilmiştir. Mezopotamya ve Anadolu arasında ti- 1.

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster