Soru:

çin ayrılan kısmına işaretleyiniz. ni 3. Hitit Uygarlığı'nın Anadolu ve Dünya kültür mirasına katkıla- rindan olan yilliklar (An

çin ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ni 3. Hitit Uygarlığı'nın Anadolu ve Dünya kültür mirasına katkıla-
rindan olan yilliklar (Anallar), kralların Tanrılara hesap ver-
mek amacıyla kil tabletler üzerine çivi yazısı ile kaydettikleri
bilgilerden oluşur. Tanrılara hesap verme amacı başlarından
geçen olayları doğru aktarmalarında etkili olmuştur. Yani olay-
lardaki başarıları kadar mağlubiyetlerini de aktarmışlardır.
Bu ifade esas alınarak, aşağıdaki yargılardan hangisinin
doğru olduğu söylenemez?
A) Tarih Öncesi dönemlerin aydınlatılmasında idarecilerin
oluşturduğu metinler ön plana çıkmıştır.
B) Ahalların incelenmesi için paleografya biliminden de ya-
rarlanılmalıdır.
c) Nesnel tarih yaklaşımı ile ilgili önemli eserlere ulaşılmış-
tır.
DY Anadolu, Mezopotamya'dan kültürel açıdan etkilenmiştir.
El Pititler tarihi devirler içinde yaşam sürmüştür.

çin ayrılan kısmına işaretleyiniz. ni 3. Hitit Uygarlığı'nın Anadolu ve Dünya kültür mirasına katkıla- rindan olan yilliklar (Anallar), kralların Tanrılara hesap ver- mek amacıyla kil tabletler üzerine çivi yazısı ile kaydettikleri bilgilerden oluşur. Tanrılara hesap verme amacı başlarından geçen olayları doğru aktarmalarında etkili olmuştur. Yani olay- lardaki başarıları kadar mağlubiyetlerini de aktarmışlardır. Bu ifade esas alınarak, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) Tarih Öncesi dönemlerin aydınlatılmasında idarecilerin oluşturduğu metinler ön plana çıkmıştır. B) Ahalların incelenmesi için paleografya biliminden de ya- rarlanılmalıdır. c) Nesnel tarih yaklaşımı ile ilgili önemli eserlere ulaşılmış- tır. DY Anadolu, Mezopotamya'dan kültürel açıdan etkilenmiştir. El Pititler tarihi devirler içinde yaşam sürmüştür.

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster