Soru:

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin toprak rejiminin özelliklerinden biri değildir? A) Birinci dereceden devlet memur

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin toprak
rejiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Birinci dereceden devlet memurlarına ayrılan toprakla-
ra "has toprak" denir.
B) Mülk toprakları devlete ait olan topraklardır.
C) Timar sisteminde köylü toprağını sebepsiz yere terk
edemez.
D) Dirlikler mirî arazi içindeki en geniş topraklardır.
ED Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin toprak rejiminin özelliklerinden biri değildir? A) Birinci dereceden devlet memurlarına ayrılan toprakla- ra "has toprak" denir. B) Mülk toprakları devlete ait olan topraklardır. C) Timar sisteminde köylü toprağını sebepsiz yere terk edemez. D) Dirlikler mirî arazi içindeki en geniş topraklardır. ED Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir.

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster