Soru:

48. "F 16. y n h k Kåşgarlı Mahmud'un Divånü Lügati't-Türk adlı eserindeki dünya haritası Tarih Öğretmeni Büşra Hanım yukarıdaki

48.
"F
16.
y
n
h
k
Kåşgarlı Mahmud'un Divånü Lügati't-Türk adlı eserindeki
dünya haritası
Tarih Öğretmeni Büşra Hanım yukarıdaki görseli öğrenci-
lerine göstermiş ve öğrencilerinden bu görsel ile ilgili tarih
biliminin temel esaslarından yola çıkarak fikirlerini söyle-
melerini istemiştir. Öğrenciler şunları söylemiştir:
Ece, Birinci elden bir kaynaktır.
Tuğçe: İkinci elden bir kaynaktır.
dil
Selim: Haritayı anlayabilmek için paleografya biliminden
faydalanmak gerekir.
Buna göre öğrencilerden hangilerinin doğru tespit-
lerde bulundukları şöylenebilir?
A) Ece
B) Tugce
C) Selim
D) Ece ve Selim
E) Tuğçe ve Selim
1
G
47. Elif, aşağıdaki tabloda yer alan bazı tarihi kaynakları ilgili
oldukları bilim dalları ile eşleştirmeye çalışmaktadır.
49.

48. "F 16. y n h k Kåşgarlı Mahmud'un Divånü Lügati't-Türk adlı eserindeki dünya haritası Tarih Öğretmeni Büşra Hanım yukarıdaki görseli öğrenci- lerine göstermiş ve öğrencilerinden bu görsel ile ilgili tarih biliminin temel esaslarından yola çıkarak fikirlerini söyle- melerini istemiştir. Öğrenciler şunları söylemiştir: Ece, Birinci elden bir kaynaktır. Tuğçe: İkinci elden bir kaynaktır. dil Selim: Haritayı anlayabilmek için paleografya biliminden faydalanmak gerekir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin doğru tespit- lerde bulundukları şöylenebilir? A) Ece B) Tugce C) Selim D) Ece ve Selim E) Tuğçe ve Selim 1 G 47. Elif, aşağıdaki tabloda yer alan bazı tarihi kaynakları ilgili oldukları bilim dalları ile eşleştirmeye çalışmaktadır. 49.

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster