Soru:

2. ilk Türk topluluklarından olan Avarlar, Bulgarlar ve Peçeneklerin ortak özelliği Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeki İstan

2. ilk Türk topluluklarından olan Avarlar, Bulgarlar ve
Peçeneklerin ortak özelliği Bizans İmparatorluğu'nun
kontrolündeki İstanbul'u kuşatmalarıdır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Kendilerini askerî açıdan güçlü hissettiklerine
B) Ekonomilerinin ticarete dayalı olduğuna
C) Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yaptıklarına
D) Denizcilik faaliyetlerinde yoğunlaştıklarına
E) Yerleşik yaşama geçtiklerine

2. ilk Türk topluluklarından olan Avarlar, Bulgarlar ve Peçeneklerin ortak özelliği Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeki İstanbul'u kuşatmalarıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Kendilerini askerî açıdan güçlü hissettiklerine B) Ekonomilerinin ticarete dayalı olduğuna C) Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yaptıklarına D) Denizcilik faaliyetlerinde yoğunlaştıklarına E) Yerleşik yaşama geçtiklerine

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster