Tarih Bilimi Soruları

TYT
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve farklı müfrec
rına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal

Tarih

Tarih Bilimi Soru Çözümü

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve farklı müfrec rına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı 1. 3. Batılı devl İlk Çağ toplumlarının büyü ritüellerine da- ir bilgiler arkeolojik ve filolojik malzemelerin değerlendirilmeleri ile mümkün olmuştur. Ka- zılarda ele geçen muska figürü ve nazarlık gi- bi objeler; kurban malzemelerinin gömüldüğü çukurlar ve bu objeleri işleyen ile tabletler, pa- pirüsler, yazıtlar konuya dair somut verilerdir. ● Büyü ritüellerinden yola çıkarak Mezopotam- ya'da görülen bir geleneğin izini Roma dünya- sında ya da günümüz Anadolu'sunda sürmek mümkün olmuştur. lıkların ha hukuk sis rek bu du ticaret ne lerindeki Osmanlıc Osmanl ler aşağ A) Anay B) Padi: İnsanlığın tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan büyü, tarihsel süreç içerisinde hemen he- men her dönemde ve toplumda yaygın bir uğ- raş ve güçlü bir toplumsal olgu olarak mevcut olmuştur. C) Örfi Diç iş E) Avru Bu parçadaki verilen bilgiler dikkate alındığında toplumların kültürel yaşamı için aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur? 4. Musta galler A) Farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların uğraş- ları benzerlik gösterebilir. amac B) Büyü ritüelleri, devlet yöneticilerinin kullandığı bir yöntem olmuştur. amaç Musta tekler C) Gelecek hakkında bilgi veren büyücüler, toplum- da önemli bir konuma sahip olmuşlardır. D) Büyülerde belirli objelerin kullanılması gelenek hâline gelmiştir. E) Mezopotamya ve Roma uygarlıkları büyü ritüelle- rinin temsilcileri olmuştur. 2. Osmanlı Devleti, Rumeli'deki ilk fetihlerinden itiba- ren, fethettiği şehir ve köylerde sistemli bir iskân politikası uygulamıştır. Rumeli'nin fethi sırasında toprakların Ankara Yayıncılık

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE