Soru:

"Bazı yazarlar, şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Aslında yazdıkları

"Bazı yazarlar, şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Aslında
yazdıkları tamamen kendilerinden önce kaleme alınmış eserlere dayanmaktadır. Bu yalan ve mübalağada bazen o kadar
ileri giderler ki aynı ya da birbirlerine çok yakın tarihlerde, fakat birinden diğerine kısa sürede ulaşılması imkânsız iki
mekândaki olayların şahidi olduklarını dahi yazmakta tereddüt etmezler. Böylece kendilerini kolaylıkla ele vermiş olurlar."
Mübahat KÜTÜKOĞLU
Tarihçi Mübahat Kütükoğlu, metinde bahsettiği yazarların eserlerini tarih biliminin yöntem aşamalarından
hangisine tabi tutmuştur?
A) Tasnif
B) Tahlil 3
C) Tarama
D) Tenkit
E) Terkip

"Bazı yazarlar, şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Aslında yazdıkları tamamen kendilerinden önce kaleme alınmış eserlere dayanmaktadır. Bu yalan ve mübalağada bazen o kadar ileri giderler ki aynı ya da birbirlerine çok yakın tarihlerde, fakat birinden diğerine kısa sürede ulaşılması imkânsız iki mekândaki olayların şahidi olduklarını dahi yazmakta tereddüt etmezler. Böylece kendilerini kolaylıkla ele vermiş olurlar." Mübahat KÜTÜKOĞLU Tarihçi Mübahat Kütükoğlu, metinde bahsettiği yazarların eserlerini tarih biliminin yöntem aşamalarından hangisine tabi tutmuştur? A) Tasnif B) Tahlil 3 C) Tarama D) Tenkit E) Terkip