Soru:

5. Her coğrafi bölge, üzerinde yaşayan toplumları, kendi özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar. Bu yargıya İlk Çağ toplu

5.
Her coğrafi bölge, üzerinde yaşayan toplumları, kendi
özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar.
Bu yargıya İlk Çağ toplumlarında görülen aşağıdaki
durumlardan hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A) Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlıların deniz
ticaretine yönelmesi
B) Orta Asya Türklerinin konargöçer yaşam tarzına
sahip olması
C) Mısır'da yerleşimin Nil Nehri etrafındaki verimli
ovalarda yoğunlaşması
D) Roma İmparatorluğu'nda Patricilerin uygulamalarına
karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları sonucunda On iki
Levha Kanunlarının hazırlanması
E) Verimli topraklara sahip olan Çinlilerin en önemli
geçim kaynakları arasında tarım ve ipek ticaretinin
yer alması

5. Her coğrafi bölge, üzerinde yaşayan toplumları, kendi özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar. Bu yargıya İlk Çağ toplumlarında görülen aşağıdaki durumlardan hangisi kanıt olarak gösterilemez? A) Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlıların deniz ticaretine yönelmesi B) Orta Asya Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olması C) Mısır'da yerleşimin Nil Nehri etrafındaki verimli ovalarda yoğunlaşması D) Roma İmparatorluğu'nda Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları sonucunda On iki Levha Kanunlarının hazırlanması E) Verimli topraklara sahip olan Çinlilerin en önemli geçim kaynakları arasında tarım ve ipek ticaretinin yer alması

Tarih Bilimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster