Soru:

5. 1. Dünya Savaşı yıllarında ABD ve İngiltere tarafın- dan yayımlanan ve savaş sonrası düzeni konu alan Atlantik Bildirisi'nde

5.
1. Dünya Savaşı yıllarında ABD ve İngiltere tarafın-
dan yayımlanan ve savaş sonrası düzeni konu alan
Atlantik Bildirisi'nde aşağıdakilerden hangisinin
yer aldığı söylenemez?
A) Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaktır.
B) Savaştan sonra toprak kazanılmayacaktır.
C) Sömürgecilik hareketi yasaklanacaktır.
D) Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecektir.
E) $avaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidile-
cektir.

5. 1. Dünya Savaşı yıllarında ABD ve İngiltere tarafın- dan yayımlanan ve savaş sonrası düzeni konu alan Atlantik Bildirisi'nde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? A) Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaktır. B) Savaştan sonra toprak kazanılmayacaktır. C) Sömürgecilik hareketi yasaklanacaktır. D) Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecektir. E) $avaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidile- cektir.