Soru:

28. Osmanlı yöneticileri ve aydınları devleti kurtarmak için çeşitli fikir akımlarını ortaya koymuşlardır. XX. yüzyılda aşağıdak

28. Osmanlı yöneticileri ve aydınları devleti kurtarmak için çeşitli
fikir akımlarını ortaya koymuşlardır.
XX. yüzyılda aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilme-
si hem Osmanlıcılık hem de İslamcılık akımlarının etkisi-
nin ortadan kalktığını göstermektedir?
A) Arnavutluk
C) Girit
B) Bulgaristan
D) Makedonya
E) Kirim

28. Osmanlı yöneticileri ve aydınları devleti kurtarmak için çeşitli fikir akımlarını ortaya koymuşlardır. XX. yüzyılda aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilme- si hem Osmanlıcılık hem de İslamcılık akımlarının etkisi- nin ortadan kalktığını göstermektedir? A) Arnavutluk C) Girit B) Bulgaristan D) Makedonya E) Kirim

Tarih Bilimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster