Soru:

15. Herhangi bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda; 1. Toprağın en alt katında taştan yapılmış av aletlerine II. Toprağın en üs

15. Herhangi bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda;
1. Toprağın en alt katında taştan yapılmış av aletlerine
II. Toprağın en üst katında demirden yapılmış baltalara
III. Toprağın alttan başlayarak ikinci katında cilalanmış
taşlar ve bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlan-
mıştır.
Bu bulgulardan hangileri ilgili yerleşim yerinde tarih
öncesi çağların sırasıyla yaşanmadığının göstergesi
olarak alınabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve III

15. Herhangi bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda; 1. Toprağın en alt katında taştan yapılmış av aletlerine II. Toprağın en üst katında demirden yapılmış baltalara III. Toprağın alttan başlayarak ikinci katında cilalanmış taşlar ve bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlan- mıştır. Bu bulgulardan hangileri ilgili yerleşim yerinde tarih öncesi çağların sırasıyla yaşanmadığının göstergesi olarak alınabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) I ve III

Tarih Bilimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster