Soru:

10 - Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920'de Meclis'e sunduğu ve anayasa niteliğinde işleve sahip olan ö

10 - Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 24
Nisan 1920'de Meclis'e sunduğu ve anayasa niteliğinde
işleve sahip olan önergenin maddelerinden birisi
değildir?
a) Hükümet kurmak zorunludur.
b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah
vekili atamak doğru değildir.
c) Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur.
d) Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi
bozacak ayrıcalıklar verilemez.
e) Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargi
yetkilerini kendinde toplar.

10 - Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920'de Meclis'e sunduğu ve anayasa niteliğinde işleve sahip olan önergenin maddelerinden birisi değildir? a) Hükümet kurmak zorunludur. b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. c) Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. d) Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez. e) Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargi yetkilerini kendinde toplar.