Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Soruları

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEEKILATI 11
Osman Devleti'nde
L divan başkanligina sadrazamin gemes
Kanunname- Al Osman yasalainn chuyund
masi,
Sahn+Seman Medreselerinin apimas,
M Topkapı Sarays ve Falih Caminin yapılması
durumlarına bakılarak aşağıdaki alanlard

Tarih

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Soru Çözümü

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEEKILATI 11 Osman Devleti'nde L divan başkanligina sadrazamin gemes Kanunname- Al Osman yasalainn chuyund masi, Sahn+Seman Medreselerinin apimas, M Topkapı Sarays ve Falih Caminin yapılması durumlarına bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde bir faaliyetin gerçekleştirildiği savu nutamaz? A) Askeri C) Hukuk B) Mimar D) Teşkilatlanma E) Eğitim Divan Kurumu'nun baz görevleri şunlardır: . Padişaha danışmanlık yapması Yeni fethedilen yerlerin tahririni (deftere yazma) yapması lç ve diş yazışmalan yapması . Ost mahkeme sifatıyla yargıda temyiz organs of masi Bu bilgilere bakılarak divanla ilgili, L Devletin merkez teşkilatidir. II. Yargı yetkisine sahiptir. III. Halkın temsilcilerinden oluşmuştur. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il ODEV TESTI Osmank Devleti'nin veraset sistemindeki belir slalik aşağdakilerden hangisiyle ortadan kald nimiştir? A) Oke hanadan üyelerinin ortak made se nin uygulanması B) Oke padişah ve oğulannin made anlayprin uygulanması C) Kardeş katli uygulamasının bir yasaya göre d zenlenmesi D) Ekber ve Erged sistemine geçilmesi E) Sancağa çıkma usulüne son vermesi Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki uygula- malardan hangiasi, mutlaklyet yönetiminin uygu- landığına kanıt olarak gösterilebilir? A) Divan Kurulu kararlannin padişahın onayindan sonra uygulanabilir olması B) Devlet adamlannin Enderun Okulu'ndan yetişti rilmesi C) Farkls irklardan olan Müslümanlann da devlet adamı olabilmesi D) Şehzadelerin sarayda eğitim görmeye başla masi E) Divan Kurulu'nun, mahkeme olma özelliğinin bulunması E) I, II ve Ill M 12 C) Yalnız III

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE