Soru:

L BİLİMLER TESTİ Deneme Sınavı - 19 elsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve ayan veya farklı müfr

L BİLİMLER TESTİ
Deneme Sınavı - 19
elsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
ayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına
i için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Ere
se-
3. Osmanlı Devleti'nde ülke topraklarının büyük bölümü
devlete aittir. Bu topraklar Miri Arazi adıyla anılır. Miri
araziler çeşitli hizmet ve görevleri yerine getirmek şar-
tıyla gelirleri devlet görevlilerine bırakılan topraklardır.
Diğer yandan sınırlı olmak şartıyla reaya da Öşriye ve
Haraciye toprakları gibi adlar altında toprak satın ala-
bilmiştir.
et-
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki yargulardan
hangisine ulaşılamaz?
?
A) Reayaya, sınırlı bir özel mülkiyet hakkı tanınmıştır.
B) Miri araziler, devlet görevlilerine ömür boyu veril-
miştir.
C) Toprak yönetiminde dini esaslar da gözönünde tu-
tulmuştur.
D) Devlet giderlerinin bir bölümü miri arazilerden kar-
şılanmıştır.
E) Reaya arasında feodal bir anlayışın oluşmasına
engel olacak tedbirler alınmıştır.

L BİLİMLER TESTİ Deneme Sınavı - 19 elsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve ayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına i için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Ere se- 3. Osmanlı Devleti'nde ülke topraklarının büyük bölümü devlete aittir. Bu topraklar Miri Arazi adıyla anılır. Miri araziler çeşitli hizmet ve görevleri yerine getirmek şar- tıyla gelirleri devlet görevlilerine bırakılan topraklardır. Diğer yandan sınırlı olmak şartıyla reaya da Öşriye ve Haraciye toprakları gibi adlar altında toprak satın ala- bilmiştir. et- Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki yargulardan hangisine ulaşılamaz? ? A) Reayaya, sınırlı bir özel mülkiyet hakkı tanınmıştır. B) Miri araziler, devlet görevlilerine ömür boyu veril- miştir. C) Toprak yönetiminde dini esaslar da gözönünde tu- tulmuştur. D) Devlet giderlerinin bir bölümü miri arazilerden kar- şılanmıştır. E) Reaya arasında feodal bir anlayışın oluşmasına engel olacak tedbirler alınmıştır.

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster