Soru:

8. Birun, Farsça da “dış” anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları burada yer alırdı. Biru

8.
Birun, Farsça da “dış” anlamına gelir ve sarayın en
geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları
burada yer alırdı. Birunda; adalet kasri, hastane,
mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, odun ambarları,
çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler,
cirit oyunu ve ok atış talimleri için alanlar ve küçük
meydanlar bulunurdu.
Birun ile ilgili,
1. Divan toplantılarının yapıldığı bölümdür.
II. Padişahın özel hayatının geçtiği birimdir.
III. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü
bölümdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve III
D) I ve 11
E) I, II ve III

8. Birun, Farsça da “dış” anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları burada yer alırdı. Birunda; adalet kasri, hastane, mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, odun ambarları, çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler, cirit oyunu ve ok atış talimleri için alanlar ve küçük meydanlar bulunurdu. Birun ile ilgili, 1. Divan toplantılarının yapıldığı bölümdür. II. Padişahın özel hayatının geçtiği birimdir. III. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölümdür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve III D) I ve 11 E) I, II ve III

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster