Soru:

7. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile eski gücünü kay- beden Osmanlı Devleti'nin yerini Avrupa'da, Rusya ve Avusturya almıştır.

7. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile eski gücünü kay-
beden Osmanlı Devleti'nin yerini Avrupa'da, Rusya ve
Avusturya almıştır. Daha sonra bu iki devlet, Osmanlı
Devleti'ne karşı siyasi faaliyetlere girişmiştir. Fransız
ihtilali ve Napolyon Savaşları'ndan sonra ise İngiltere
ve Fransa da Osmanlı Devleti'nin siyasetine karışmaya
başlamıştır. Osmanlı coğrafyasına nüfuz etme çaba-
larına 1870'de siyasi birliğini sağlayan Almanya'da
katılmıştır.
Bu durumun;
I. Şark meselesinin ortaya çıkmasına
II. Avrupalı devletlerarasında çıkar çatışmalarının art-
masına
III. Osmanlı Devleti'nin denge politikasını uygulama
fırsatı bulmasına
gibi gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
B) I ve II
A) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) 1, Il ve III

7. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile eski gücünü kay- beden Osmanlı Devleti'nin yerini Avrupa'da, Rusya ve Avusturya almıştır. Daha sonra bu iki devlet, Osmanlı Devleti'ne karşı siyasi faaliyetlere girişmiştir. Fransız ihtilali ve Napolyon Savaşları'ndan sonra ise İngiltere ve Fransa da Osmanlı Devleti'nin siyasetine karışmaya başlamıştır. Osmanlı coğrafyasına nüfuz etme çaba- larına 1870'de siyasi birliğini sağlayan Almanya'da katılmıştır. Bu durumun; I. Şark meselesinin ortaya çıkmasına II. Avrupalı devletlerarasında çıkar çatışmalarının art- masına III. Osmanlı Devleti'nin denge politikasını uygulama fırsatı bulmasına gibi gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? B) I ve II A) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) 1, Il ve III

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster