Soru:

11. Osmanlı Devleti'nde esnaf gruplarının öncelikle bulundukla- ri bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda üretim yap- ma

11. Osmanlı Devleti'nde esnaf gruplarının öncelikle bulundukla-
ri bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda üretim yap-
malarına önem verilmiştir.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini engelleme-
ye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Ticaretten elde edilen gelirlerin artmasını
B) Fiyatların bölgeden bölgeye değişmesini
C) Bölge halkının ürün bulmada sıkıntıya düşmesini
DÜrünlerin belirli bir kalitede üretilmesini sağlamayı
E) Avrupa'dan gelen ürünlerle rekabet edilmesini

11. Osmanlı Devleti'nde esnaf gruplarının öncelikle bulundukla- ri bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda üretim yap- malarına önem verilmiştir. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini engelleme- ye yönelik olduğu söylenebilir? A) Ticaretten elde edilen gelirlerin artmasını B) Fiyatların bölgeden bölgeye değişmesini C) Bölge halkının ürün bulmada sıkıntıya düşmesini DÜrünlerin belirli bir kalitede üretilmesini sağlamayı E) Avrupa'dan gelen ürünlerle rekabet edilmesini

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster