Soru:

Orta Doğu'da barışın sağlanmasına yönelik girişimler- den biri de ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail ve Misir arasında yapılan Camp

Orta Doğu'da barışın sağlanmasına yönelik girişimler-
den biri de ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail ve Misir
arasında yapılan Camp David Anlaşmalarıdır.
Bu antlaşmalapin aşağıdakilerden hangisinde etki-
li olduğu savánulamaz?
A) İsrall’in Mısır'la olan sınır sorunlarının çözümlen-
mesinde
B) Mısır'ın Arap dünyası ile olan bağlarının zayıfla-
masında
C) İslam Dünyası'nda ABD karşıtlığının artmasında
D) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerinin İsrail
tarafından boşaltılmasında
E) Arap ülkelerinin SSCB ile yakınlaşmasında
297

Orta Doğu'da barışın sağlanmasına yönelik girişimler- den biri de ABD'nin arabuluculuğuyla İsrail ve Misir arasında yapılan Camp David Anlaşmalarıdır. Bu antlaşmalapin aşağıdakilerden hangisinde etki- li olduğu savánulamaz? A) İsrall’in Mısır'la olan sınır sorunlarının çözümlen- mesinde B) Mısır'ın Arap dünyası ile olan bağlarının zayıfla- masında C) İslam Dünyası'nda ABD karşıtlığının artmasında D) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerinin İsrail tarafından boşaltılmasında E) Arap ülkelerinin SSCB ile yakınlaşmasında 297