Soru:

'nin kurulması UTürkiye'nin Kore'ye asker göndermesi II. Demokrat Partinin kurulması IV. Bağdat Paktı'nın CENTO'ya dönüşmesi Yuk

'nin kurulması
UTürkiye'nin Kore'ye asker göndermesi
II. Demokrat Partinin kurulması
IV. Bağdat Paktı'nın CENTO'ya dönüşmesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) IV-11-11-
BY III - I - I - IV
C) I-II-IIIIV
D) --H-It
E) I-III-IV-11
uzmankariyer
6. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döne-
mi'nde dünyada meydana gelen gelişmeler
arasında yer almaz?
A) Televizyonun icad edilmesi
Renkli Tu yoyni
B) Penisilinin bulunması
C) ENIAC adlı ilk bilgisayarın yapılması
D) lik uydu Sputnik'in SSCB tarafından uzaya
gönderilmesi
E) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 1993
115

'nin kurulması UTürkiye'nin Kore'ye asker göndermesi II. Demokrat Partinin kurulması IV. Bağdat Paktı'nın CENTO'ya dönüşmesi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) IV-11-11- BY III - I - I - IV C) I-II-IIIIV D) --H-It E) I-III-IV-11 uzmankariyer 6. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döne- mi'nde dünyada meydana gelen gelişmeler arasında yer almaz? A) Televizyonun icad edilmesi Renkli Tu yoyni B) Penisilinin bulunması C) ENIAC adlı ilk bilgisayarın yapılması D) lik uydu Sputnik'in SSCB tarafından uzaya gönderilmesi E) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 1993 115

Soğuk Savaş Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster