Soru:

7. 5. Sırp milislerin Srebrenica ve Markale'de sivillere karşı giriştiği katliamlar uluslararası camiada tepkiyle karşı- lanmışt

7.
5. Sırp milislerin Srebrenica ve Markale'de sivillere karşı
giriştiği katliamlar uluslararası camiada tepkiyle karşı-
lanmıştır. 1995'te yapılan NATO toplantısında Bosna
Hersek'teki Sırp hareketine müdahale etme kararı çık-
mıştır. Bunun üzerine NATO hava kuvvetleri, Sırpların
ikinci Markale katliamından sonra 30 Ağustos tarihin-
de Sırp hedeflerine yönelik büyük bir saldırı başlattı ve
Sırpların tüm askerî altyapısı imha etmiştir.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra savaşan taraflar
aşağıdaki hangi antlaşma ile savaşı sona erdirmiş-
tir?
Dayton Antlaşması
B) Camp David Antlaşması
C) Zürih Antlaşması
D) Paris Antlaşmast
E) Maastricht Antlaşması

7. 5. Sırp milislerin Srebrenica ve Markale'de sivillere karşı giriştiği katliamlar uluslararası camiada tepkiyle karşı- lanmıştır. 1995'te yapılan NATO toplantısında Bosna Hersek'teki Sırp hareketine müdahale etme kararı çık- mıştır. Bunun üzerine NATO hava kuvvetleri, Sırpların ikinci Markale katliamından sonra 30 Ağustos tarihin- de Sırp hedeflerine yönelik büyük bir saldırı başlattı ve Sırpların tüm askerî altyapısı imha etmiştir. Yaşanan bu gelişmelerden sonra savaşan taraflar aşağıdaki hangi antlaşma ile savaşı sona erdirmiş- tir? Dayton Antlaşması B) Camp David Antlaşması C) Zürih Antlaşması D) Paris Antlaşmast E) Maastricht Antlaşması

Soğuk Savaş Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster