Soru:

2- Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminde Türleye'ye ait özelliklerden biri değildir? Çok partili hayata geçilmesi Tüketi

2- Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminde
Türleye'ye ait özelliklerden biri değildir?
Çok partili hayata geçilmesi
Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla
benimsenmesi
Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye
geçilmesi
müzik türlerinin ülkemizde de
yaygınlaşması
Dis politikada tarafsızlık ilkesinin
benimsenmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminde Türleye'ye ait özelliklerden biri değildir? Çok partili hayata geçilmesi Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla benimsenmesi Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması Dis politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmesi