Soru:

10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Kanunname. Ali Osman ile kardeş katlini, sancağa çıkma usulünü ve sancak sistemi

10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Kanunname.
Ali Osman ile kardeş katlini, sancağa çıkma usulünü ve sancak
sistemini yasallaştırmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet'in aşağı-
dakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez?
A) Taht kavgalarını engellemek
B) Özel mülkiyetin gelişmesini sağlamak
C) Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamak
D) Toprak ağalarının güçlenmesine engel olmak
E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Kanunname. Ali Osman ile kardeş katlini, sancağa çıkma usulünü ve sancak sistemini yasallaştırmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Fatih Sultan Mehmet'in aşağı- dakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez? A) Taht kavgalarını engellemek B) Özel mülkiyetin gelişmesini sağlamak C) Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamak D) Toprak ağalarının güçlenmesine engel olmak E) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

Soğuk Savaş Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster