Soru:

La %51 10:06 4.5G 20) I.Bulgaristan II.Letonya III. Polonya Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı sonrasında komüni

La %51 10:06
4.5G
20) I.Bulgaristan II.Letonya
III. Polonya
Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya
Savaşı sonrasında komünizmi benimseyen
devletlerdendir?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
)
D) II ve III E) I, II ve III

La %51 10:06 4.5G 20) I.Bulgaristan II.Letonya III. Polonya Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı sonrasında komünizmi benimseyen devletlerdendir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II ) D) II ve III E) I, II ve III

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster